Concursos

1990    -BUSS EXPO ´ 90 MOTOR COACH VISIÓN . NEW ORLEÁNS, USA . 
              1º PREMIO DISEÑO EXTERIOR C.X . 40 . CAMETAL.
1991     -CX -40 CAMETAL STUTTGART- ALEMANIA. 
              Concurso “ Internationler Designpreis” Mención. Producto.
1994    -CONCURSO NACIONAL DE DISEÑO ” UN COLECTIVO PARA TODOS”  3º PREMIO.
              Comisión nacional del transporte automotor,
              Comisión nacional asesora para la integración de personas discapacitadas Bs. As.